Hemendex - November Sessions 2012

Projektni zadatak za Hemendex, synth-pop kolektiv, bila je izrada cover arta za demo snimke "November Sessions 2012“ kao najavu novog albuma. Naslov će mu biti "Solution To Reality", a okosnica cover arta je heksagon, simbol grupe, koji tvori koloristički kontrast između žute boje kao boje kolektiva, i pozadine. Uporaba gradijenata u vizualnoj domeni slijedi zvučnu karakteristiku kolektiva: reverbiranje.

 

Hemendex, synth-pop collective, brief was to create Cover Art for "November Sessions 2012” demo and new album announcement songs. Record will be called "Solution To Reality", while the Cover Art frame is hexagon, symbol of the band, which forms coloristic contrast between yellow color as the color of the collective, and the background. Usage of gradients in the field of visual follows the collective's sonic characteristic: reverberation.
Cover


Originalna fotografija; autor Danko Vučinović.
Reference photo; author Danko Vučinović.


iPhone 4 wallpaper